فایل تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر .

فایل تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر .

فایل  تجربيات مدون تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر .

 تجربيات مدون :    چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس دیگر تشويق كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ................................................................................................................ 1

مقدمه : توصیف وضع موجود ........................................................................... ...3

جمع آوری اطلاعات ( شواهد 1 )................................................................... 5

یافته های علمی ................................................................................................. 9

پیشینه تحقیق ................................................................................................... 26

نتیجه تحقیق..................................................................................................... 27

یافته ها ............................................................................................................. 30

تحلیل و تفسیر داده ها.................................................................................... 32

ارائه راه حل موقتی......................................................................................... 33

اجرای طرح و نظارت بر آن........................................................................... 33

جمع آوری اطلاعات ( شواهد 2 )................................................................ 35

ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار............................................................... 36

راهكار ها و پيشنهادات.................................................................................. 37

منابع................................................................................................................... 41چکیده

انسان از سرآغاز زندگي ،يعني از زماني كه چشم به جهان مي گشايدبا سؤالات فراو اني رو به رو ميشود و تا زماني كه چشم از جهان فرو مي بندد ، در جست و جوي يافتن پاسخ آنهاست. پژوهش ،زمينه ساز رشد و توسعه پايدار جامعه است . يكي از زير بنا ترين فعاليتها در امر پويايي وپيشرفت هرجامعه ،پرداختن به فعاليت هاي پژوهشي ، به ويژه در مراكز علمي و فرهنگي است ( رشد معلم،آذر 82)در طول تاريخ، انسان همواره كوشيده است تجارب و يافته هاي خود را به فرزندان و نسل آينده منتقل كند . اين نياز به آموزش و يادگيري ، سبب بقاي جوامع بشري شده و بدين سان، فرهنگ سازي وحفظ آن ، جزء لاينفك آرمان هاي انساني و شناسنامه انسان گرديده است. در جوامع نخستين ، ياددادن و ياد گرفتن به شيوه ي سنتي و از طريق باز سازي تجارب انجام مي شد و به صورت اطلاعات مورد نياز ، در عرصه ي زندگي حفظ مي گرديد و گسترش مي يافت . در نتيجه، مردم كمتر به فكرتوسعه بودند . در حالي كه در دهه هاي گذشته ، پيشرفت هاي مهمي صورت گرفته و تقريباً اكثر ابداعات، مربوط به يك صد سال گذشته است. توليد و گسترش سرسام آور اطلاعات ، دانش و كسب مهارت در علوم، وظايف نسل امروز را در مقايسه با نسل گذشته ، افزون تر ساخته است . تجارب بيش از هشتادوشش