فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زيست شناسي .

فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زيست شناسي .

فایل  تجربیات مدون  در رابطه با رشته زيست شناسي .

 تجربیات مدون  در رابطه با رشته زيست شناسي

بررسي مشكلات و راهكار هاي مربوط به زيست شناسي و همچنين ارائه تجربه مدون راجع به :

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 111

 

 

 

 

مقدمه

در آموزش زيست شناسي  چالش جدي قرن حاضر تغيير رويه از الگوهاي تدريس منسوخ به الگوهاي يادگيري موثر است . تاكيد بر يادگيري ( و نه تدريس )بر پايه اصول ساخت گرايي استوار است. اين روش  دانش آموز محور است و هدفش ارتقا بخشيدن به عمق يادگيري است .  مرحله گذار  از تدريس زيست شناسي به يادگيري زيست شناسي چندان هم سهل و آسان نخواهد بود , چرا كه مستلزم كسب برخي مهارت ها از سوي شاگردان و مربيان است . از  جمله مشكلات  مهم، آماده كردن فراگيران  با ساختارهاي جديد آموزشي به منظور ارتقاي پردازش و تحليل  اطلاعات زيست شناختي است . ديدگاههاي دانش آموز محور با مقاومت شاگردان، دانشجويان، اساتيد و مديران آموزشگاهها و داشكده ها مواجه خواهد شد  . در ثاني بدون داشتن محتواي درسي قوي براي دانش زيست شناسي , حتي با آگاهي از الگوهايي مناسب و موثر ، شاگردان يادگيري عميقي نخواهد داشت . دانشمندان پيشنهاد مي كنند كه آموزش  مبتني برنيازها و بنيانهاي اجتماعي ، در صورتي كه در برنامه  آموزشي دانش آموزان گنجانده شود ، راهي موثر براي  ايجاد انگيزه هاي لازم در بكار گيري روش هاي جديد  آموزش زيست شناسي است . مسائل و فعاليت هاي  جامعه نگر به شاگردان فرصت مي دهد تا تنوع حياتي پيرامون خود را ثبت كنند و خصوصيات گياهان ، جانوران و ميكروبها را  در محيط مدرسه يا خانه مشاهده و اندازه گيري نمايند . ذیلا بخشهایی  د رخصوص تغیر رویه از تدریس زیست شناسی به یادگیری زیست شناسی تقدیم می کنم . این مطالب عمدتا ترجمه شده است .

الگوي تدريس (teaching paradigm)

هيچكس نمي داند براي اولين بار در تاريخ، تدريس از چه زماني شروع شد ،اما  احتمال داده مي شود كار تدريس به صورتي كه ما مي شناسيم  و غالبا عمل مي كنيم ، يعني سخنراني يك معلم براي تعداد زيادي دانش آموز ريشه در قرون وسطا دارد . در تاريخ كهن   وقتي كه كتابها كمياب مي شد در استادان اين احساس بوجود مي آمد كه دانش خود را بايد در قالب سخنراني و خطابه منتشر كنند .( اين روش كه اكنون در آموزش علوم چندان مورد توجه نيست  بنا به اقتضاي زمان در همين چند ده سال قبل  بهترين و نتيجه بخش ترين روش بوده است و هيچ كس تاريخ را به خاطر اتخاذ اين الگوي تدريس ملامت نمي كند )   . اما احتمالا  درهمان زمان و يقينا در امروز اين باور وجود دارد كه گفتن و سخنراني كردن به تنهايي يك روش سودمند تدريس نيست .دلايل متعدد براي اين گفته مطرح مي شود ,در اين روش اولا شاگرد يك موجود انفعالي محض است ، دانش آموز يك ليوان خالي انگاشته مي شود كه بايد  از كوزه دانش استاد پر شود ! دوما با روش خطابه و سخنراني  بويژه دانش زيست شناسي كه يك علم بسيار بزرگ و با زير شاخه هاي فراوان است  به صورت "كوهي از مشكلات" جلوه مي كند .پژوهش ها در زيست شناسي نسبت به ساير علوم سريعتر پيشرفت مي كنند  و اساتيد و معلمان تمايل دارند تمام نتايج جديد را همراه با يافته هاي  قبلي  در حين تدريس بيان كنند . همين امر كوهي از مشكلات و ترس  ناشي از آموزش زيست شناسي را براي فراگير ايجاد مي نمايد و آنها احساس مي كنند كه بايد براي فراگرفتن زيست شناسي  بر اين  مشكلات عظيم غلبه يابند .  اين مشكلات و واهمه ها مشكل سوم را ايجاد مي كند : يعني درك سطحي ازحقيقت زيست شناسي . دانش آموزان ما در موفقيت امتحانات كتبي چيزي در جهان كم ندارند ، اما بدليل سطحي نگري واينكه صرفا ليوان آنها با دانش استاد پر وحتي لب ريز شده است !موفقيت چنداني در عرصه تحقيقات و پژوهش و به عبارت ساده تر حيطه كاربرد پيدا نمي كنند . پاسخ دانش آموز و دانشجوي امروزي به اين كوه مشكل چيست ؟ آنان  به جاي سعي در فهم و درك درست علوم زيست شناسي ، گرفتار روند مدرك گرايي مي شوند :  دانشجويان و دانش آموزان ما با هدف كسب معرفت و دانش  تحصيل نمي كنند وفقط به پاس كردن دروس مي انديشند  . آنها هميشه اين نكته  را از خود مي پرسند كه "معلم من مايل است كه من چه چيزي را بدانم  "  تادرست برابر آن انجام وظيفه كنند. برابر اين الگو( الگو يا پارادايم تدريس )مدارس و مراكز آموزشي بالاتر مثل دانشگاهها ،درون يك چرخه بد نهاد قفل شده اند : معلمين علوم زيستي ما نه تنها دانش خود را در دانشگاهها مي آموزند ، بلكه  در همين مراكز علمي مي آموزند كه دانش زيست شناسي علمي آموخته شدني  است  نه ياد گرفتني.  سپس در كلاسهاي  خودبه همين شيوه ها عمل مي كنند . دانش آموزان همين معلمين  بعدا با ديدگاه آموزشي ليوان و كوزه(mug and jug education)وارد دانشگاه مي شوند و اين چرخه بد سگال همينطور ادامه مي يابد !