فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی .

فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی .

فایل تجربیات مدون آموزشی علاقه مند کردن دانش آموزانم به انشانویسی .

 تجربیات مدون آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به انشانویسی علاقه مند کنم ؟ 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

             

چکیده ......................................................................... 1

مقدمه ....................................................................... ...2

بیان مساله ................................................................... 4

تعریف واژگان و مفاهیم................................................... 7

انشا چیست؟ ................................................................. 8

پیشینه علمی............................................................... 12

گردآوری اطلاعات شواهد 1............................................ 31

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن..................................... 33

گردآوری اطلاعات شواهد 2............................................ 36

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار........................ 37

نتیجه گیری................................................................. 39

پیشنهادات................................................................... 40

منابع......................................................................... 41

 چکیده

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت.

در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد :

 • دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند.
 • اكثر فراگيران در درس انشا فعال شدند.
 • كلاس ها براي معلمان ديگر خسته كننده و ملال آورنبود.
 • در ميان دانش اموزان و معلمان بيشتر شد.
 • اين شكل كار زمينه هاي رشد اجتماعي فراگيران را نيز فراهم مي سازد
 • انسان هاي متفكر و خلاق و نقاد را به بار مي آورد.
 • عادت به مطالعه و بررسي و تحقيق را را نيز فراهم مي سازد.
 • گنجينه لغات فراگيران افزايش مي يابد.
 • افزون بر نگارش ، مهارت سخن گفتن بسياري از آنها بهبود خواهد يافت.
 • خلاقيت فراگيران را افزايش یافت.