فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی .

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی .

فایل  تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه  راهکارهای  جلوگیری از افت تحصیلی  .

 تجربیات مدون آموزشی بررسی و ارائه  راهکارهای  جلوگیری از افت تحصیلی ( بررسی یک تجربــه آموزشی )

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده......................................... 1

مقدمه......................................... 2

بیان مسئله.................................... 4

جمع آوری اطلاعات............................... 5

اقدام راه حل پیشنهادی (راه حل اول)............ 6

یافته های علمی............................... 21

جمع بندی..................................... 30

موانع و محدودیت ها........................... 31

اجرای راه حل سوم............................. 31

نظرات وپیشنهادات............................. 33

ارزشیابی و بررسی نتایج کار .................. 35

منابع ....................................... 36

   


چکیده

 افت تحصیلی یکی از مشکلات نظامهای آموزشی است،وهر سال مقادیر معتنابهی از امکانات مالی ونیرو های انسانی،آموزشی وپرورشی به این معضل اختصاص داده می یابد از آنجا که افت تحصیلی با نظام آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی جامعه  ارتباط تنگاتنگی دارد ، بررسی آن مستلزم دقت نظر و ارزیابی دقیق عوامل عدیده ای است.

بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی می دانند . بدون شک این تصوری نادرست است ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از تواناییهای ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود در حالی که افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است .

مشاهده این گونه افت وخیز ها در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، ما را به بررسی علل ان فرا می خواند . از آنجا که نظام اموزش وپرورش یکی از سازمان ها و نهادهای پر هزینه کشور است و نیز به دلیل ارزش حیاتی ان در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص جامعه و بطور کلی اعتلای فرهنگی و اقتصادی کشور ، بررسی دلایل افت تحصیلی و روش های مقابله با آن ، می تواند از به هدر رفتن سرمایه های مادی  ومعنوی مردم و مسئولان پیشگیری کند و به کارایی هر چه بیشتر افراد جامعه بینجامد.