فایل تجربیات آموزشی ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس .

فایل تجربیات آموزشی ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس .

فایل  تجربیات آموزشی  ترغیب دانش آموزان به رعایت انظباط در کلاس .

 تجربیات آموزشی  چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 40

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

             

چکیده.................................................................................................................. 1

مقدمه  : بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود............................................ ...3

یافته های علمی................................................................................................. 6

پیشینه ی تحقیق............................................................................................... 18

گردآوری اطلاعات شواهد1............................................................................. 20

تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل.......................................................... 23

انتخاب راه حل موقتی و اجرای نظارت بر آن........................................... 32

گردآوری اطلاعات شواهد2........................................................................... 33

ارزشیابی ونتیجه گیری و پیشنهاد................................................................. 35

منابع.................................................................................................................. 36چکیده

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.